BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW ZAWIERCIE - www.prawojazdy.slask.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAPRASZAMY NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTECHNICZNE:

kierowców,
kandydatów na kierowców
kierowców zawodowych
kierowców skierowanych na podstawie decyzji administarcyjnej (np. punkty,alkohol,wypadek) lub pracodawców
operatorów sprzętu budowlanego,
operatorów wózków widłowych,
górników,
osoby ubiegające się o pozwolenie na broń,
osoby pracujące na wysokościach.
osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
badania kandydatów na detektywów,
badania ochraniarzy
badania sędziów,prokuratorów,komorników

CENY BADAŃ W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ ANETA KOZŁOWSKA BiM.M "ATRAKCYJNE".

Dla kursantów z LOK oraz osób służb mundurowych 10% rabatu nie łączone z innymi rabatami- nie dotyczy kierowców ,kandydatów na kierowców,ochroniarzy!!!

Tel.: (32) 672 39 12
Tel. kom.:880 851 713,
E-mail: bim.m@wp.pl

Pracownia psychologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku lub inne dni po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

W soboty od 9.00 -do ostatniego klienta.
BADANIECena
Dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

Dla osób przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii (transport drogowy) C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Dla osób po szkoleniu okresowym( kategoria prawa jazdy C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D) pracujący w transporcie drogowym.

Dla osób przystepujący do kursu kwalifikacji wstępnej ,przyspieszonej,uzupełniającej dla bloku programowego C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D.

Dla osób ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie terminu ważności tego dokumentu,w zakresie kategorii:A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Dla kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
Dla kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora;

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156§1 lub art.157§1Kodeksu karnego

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

a)kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b)przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

c)w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji od 19.01.2016r.

d)przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust 1 pkt. 2 lub 3


150 zł
Badania dedektywów
150 zł
Badania ochraniarzy
100 zł
Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych oraz osoby pracujące na wysokości.
70 zł
Psychologiczne badania dla:

osób ubiegających się o zezwolenie na broń
osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć
kandydatów ubiegających się na stanowisko prokuratora, kuratora sądowego i sędziego
osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
150zł
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego